Odpowiedzi

2009-12-17T18:44:02+01:00
W śroku wyrazów , gdy " ó " wymienia sie na o,e lub a np. kółko-koło, stół bo stoły, ogród bo ogrody, <--- wymienia się na o
szósty bo sześc , pióro bo pierze, <--- wymienia się na e
wrócic bo wracac, skrót bo skracac <--- wymienia sie na a
W zakończeniach wyrazów -ów, -ówka, -ówna np. Kraków , Rzeszów, kartkówka , kryjówka, Nowakówna, czunówna
WYJĄTKI : zasuwka , skuwka, odkuwka

" u " Na początku -jako pierwszą literę wyrazu i na końcu jako ostatnią literę wyrazu np. urlop,ukłon, do domu, do zakładu,
WYJĄTKI : ów, ówdzie, ósemka,ósmy,ówczesny
W wyrazach zakończonych na -un,-unek,-uch,-uś np. opiekun, zwiastun,podarunek,rysunek,ratunek,pocałunek,maluch,leniuch,synuś,chlebus
PAMIĘTAJ : -uje się nie kreskuje !!!!
4 3 4