Odpowiedzi

2011-07-01T13:35:01+02:00

SYNTEZA

 

2H2 + O2  ---> 2H2O

2 cząst. dwuatomowe wodoru + 1 cząst. dwuatomowa tleny ---> 2 cząst. wody

 

4K + O2 ---> 2K2O 

4 atomy potasu + 1 cząst. dwuatomowa tlenu --> 2 cząst. tlenku potasu

 

ANALIZA

 

2HgO --> 2Hg + O2

2 cząst. tlenku rtęci (II) ---> 2 atomy rtęci + 1 cząst. dwuatomowa tlenu

 

2Na2O --> 4Na  +  O2

2 cząst. tlenku sodu ---> 4 atomy sodu + 1 cząst. dwuatomową tlenu

 

WYMIANA POJEDYŃCZA

 

2Li  + H2SO4  --->  Li2SO4  + H2

2atomy litu + 1 cząst. kwasu siarkowego (VI) --> 1 cząst. siarczanu (VI) litu + 1 cząst. dwuatomową wodoru

 

2K + 2HNO3 --> 2KNO3  + H2

2 atomy potasu + 2 cząst. kwasu azotowego (V) ---> 2 cząst. azotanu(V) potasu + 1 cząst. dwuatomową wodoru

6 2 6