Napisać program komputerowy w języku Pascal wczytujący ciąg znaków o długości podanej przez użytkownika a następnie wyznaczający
-znak o największym kodzie ASCII
-znak o najmniejszym kodze ASCII
Uwagi do kodu programu
Liczbę porządkową znaku typu char wyznaczyć za pomocą funkcji ord
c:char
kod:integer
kod:ord c

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-18T16:38:18+01:00
Program ascii;

USES CRT;

Var
znak:char;
i,x,y,n:integer;

Begin

Writeln('Ile znaków chcesz wprowadzić?');
Readln(n);
Clrscr;
Writeln('Wprowadź znak: ');
x:=0;
y:=0;
for i:=1 to n do
Begin
readln(znak);

if y=0 Then
y:=ord(znak);

if ord(znak)>x Then
x:=ord(znak);

if ord(znak)<y Then
y:=ord(znak);

End;

Writeln('Znak o największym kodzie ASCII to ',chr(x),'=',x);
Writeln('Znak o najmniejszym kodzie ASCII to ',chr(y),'=',y);

Readln;

End.

-------------------------------------------------------

Na pewno dobrze :) Sprawdzane na moim kompilatorze :)