Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T18:52:54+01:00
Polska, oficjalnie Rzeczpospolita Polska – państwo położone w Europie Środkowej nad Morzem Bałtyckim. Graniczy z Niemcami (na zachodzie), Czechami i Słowacją (na południu), Ukrainą i Białorusią (na wschodzie), na północnym wschodzie z Litwą oraz na północy z Rosją (obwód kaliningradzki). Ponadto polska granica wyłącznej strefy ekonomicznej na Bałtyku graniczy ze strefami Danii i Szwecji.Pod względem powierzchni zajmuje 68. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Pod względem zaludnienia zajmuje 33. miejsce na świecie. Kraj jest podzielony na 16 województw, które dzielą się na powiaty i gminy.Za umowną datę założenia państwa polskiego jest często przyjmowany rok 966, kiedy władca Mieszko I przyjął chrześcijaństwo. Polska stała się królestwem w roku 1025, a w 1569 zawiązała unię z Litwą. Przez większą część swojej historii Rzeczpospolita Polska była państwem niepodległym, wieloetnicznym i wielowyznaniowym.

Poland, officially the Republic of Poland - the country located in Central Europe on the Baltic Sea. Border with Germany (West), Czech Republic and Slovakia (the south), Ukraine and Belarus (the east), the north-east of Lithuania and in the north of Russia (Kaliningrad Oblast). Moreover, Polish exclusive economic zone limit in the Baltic Sea bordered by zones of Denmark and Sweden.In terms of surface area is 68 place in the world and ninth in Europe. In terms of population is 33 place in the world. The country is divided into 16 provinces which are divided into districts and municipalities.Conventional date for the establishment of the Polish state is often taken 966 years, when the ruler Mieszko I accepted Christianity. Poland became a kingdom in the year 1025, and in 1569 formed a union with Lithuania. The greater part of its history, the Republic of Poland was a sovereign, multiethnic and multi.