Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T18:54:15+01:00
Neologizm - wyraz nowo utworzony zwykle na podstawie słowa będącego już w użyciu

Zgrubienie - wyraz pochodny podkreślający wielkość czegoś lub wyrażający żartobliwe, pogardliwe lub poufałe nastawienie mówiącego do przedmiotu wypowiedzi

Zdrobnienie - wyraz zdrobniały, mający zabarwienie emocjonalne dodatnie, pieszczotliwe; wyraża akceptację

Onomatopeja (dźwiękonaśladownictwo) - wyraz naśladujący dźwięki i odgłosy naturalne, w tym dźwięki wydawane przez zwierzęta (np. buczeć, buczenie, szumieć, szum).

Instrumentacja głosowa - nagromadzenie tzw głosek szeleszczących w celu oddania dźwięku,np. padania deszczu -> "O szyby deszcz dzwoni"
7 4 7
2009-12-17T18:58:43+01:00
Neologizm- jest to środek stylistyczny nowy wyraz (słowo) by nazwać przedmiot którego wcześniej nie znamy.

zgrubienie- jest to wyraz utworzony od wyrazu podstawowego. Oznacza on rzecz lub osobę większą od tej podstawowej.

zdrobnienie - jest to wyraz z kolei oznaczający osobę lub rzecz mniejszą od osoby podstawowej
przykład Paweł- Pawełek.
krzesło-krzesełko


Onomatopeja- wyraz dźwiękonaśladowczy. np. Bim-Bom}

instrumentacja głosowa- jest to nagromadzenie tak zwanych głosek szeleszczących, są one po to by oddać dźwięk.
5 4 5
2009-12-17T18:59:06+01:00
Neologizm-nowe słowo powstałe na potrzebe tekstu
zgrubienie-wyraz utworzony za pomocą odpowiedniego formantu oznaczającego rzecz albo osobę większą od nazywanej wyrazem podstawowym.np.nos-nochal
zdrobnienie- wyraz utworzony za pomocą odpowiedniego formantu oznaczającego rzecz albo osobę mniejszą od nazywanej wyrazem podstawowym, np: pies-piesek
onomatopeja-środek stylistyczny polegający na takim dobieraniu wyrazów aby naśladowały one swym brzmieniem opisywane zjawisko lub dźwięki wydawane przez opisywany przedmiot, np. miau miau
instrumentacja głoskowa-to celowe uformowanie głoskowej warstwy utworu literackiego, w celu nadania jej szczególnego brzmienia lub znaczenia
2 5 2