1. rozwiąż równanie, rozpatrując wszystkie możliwe przypadki
|2x+1| - |x-2| = 10
2.rozwiąż nierówność
|3x - k| ≥ 5
jeżeli k jest rozwiązaniem równania 2x - 11 + 13x = -10x + 8 + 156

3. Pewien mężczyzna wplacił na dwa lata kwotę 18000 zł na lokatę o rocznym zysku 9%. Oblicz ile będzie miał razem pieniędzy po dwóch latach, jeśli co roku płaci podatek 19% od zusku z lokaty

1

Odpowiedzi

2009-12-17T20:07:18+01:00
Zad.1.
I2x+1I-Ix-2I =10
2x+1 -x+2=10
2x-x=10-1
x=9

Zad.2.
2x - 11 + 13x = -10x + 8 + 156
2x+13x+10x = 156+8+11
25x = 175/:25
x = 7

k=7
|3x - k| ≥ 5
3x-7 ≥ 5
3x ≥ 5+7
3x ≥ 12/:3
x ≥ 4

Zad.3.
18 000 :2 =9 000
9 000 z 9% = 9 000*9/100 =90*9 =810zł
zysk wynosi 810zł.
9 000 + 810 = 9 810 zł.
810zł z 19% = 810*19/100 =153,9
810zł - 153,90= 656,10zł.
po dwóch latach będzie miał:
18 000 + 1312,20 = 19312,20 zł.