Odpowiedzi

2009-09-13T11:25:13+02:00
Populacja to przedstawiciele jednego gatunku, którzy żyją w określonym czasie w tym samym środowisku a gatunek jest przedstawicielem wielu róznych gatunków którzy żyja w środowisku.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-13T11:29:43+02:00
Populacja - zespół organizmów tego samego gatunku mogących się skutecznie krzyżować, zajmują tę samą niszę ekologiczną.
Cechy populacji:
-śmiertelność
-zagęszczenie
- rozprzestrzenianie się
-liczebność
- rozrodczość
- struktóra wiekowa

Gatunek - Tworzą go populacje osobników podobnych do siebie , blisko ze sobą spokrewnionych, które w naturalnych warunkach mogą się swobodnie krzyżować dając potomstwo.
2009-09-13T12:34:01+02:00
Populacja jest to zespół organizmów jednego gatunku żyjących na określonym obszarze
Natomiast gatunek to zespół organizmów żyjących na określonym obszarze powiązanych wzajemnymi zależnościami, mogących się swobodnie krzyżować i wydawać na świat płodne potomstwo.
1 4 1