To wszystko z Starożytnego Rzymu

Co to jest seneka
Co to jest Diana

Napisz daty
1. upadek cesarstwa zachodniorzymskiego
2. wybuch powstania Spartakusa
3. śmierć Juliusza Cezara
4. ustanowienie republiki
5. bitwa pod Zaną
6. zburzenie kartaniny
7. odłożenie religii chrześcijańskiej, religi państwowej

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T19:22:12+01:00
1.27 p.n.e.
2.73-71r.p.n.e.
3.19 sierpnia 14 r.n.e. w Nol
4.449 p.n.e.
5.218 r. p.n.e.
6. 149 – 146 p.n.e.
7.nie wiem :/

Seneka Starszy (ur. około 55 p.n.e., zm. 40 n.e.) - wybitny retor pochodzenia iberyjskiego Seneka Młodszy ( 4 r.p.n.e. - 65 r.n.e.) - pisarz, poeta, filozof rzymski. Stoik, piewca heroicznej etyki. Jego filozofia wywarła znaczny wpływ na chrześcijaństwo. Pisał tragedie przeznaczone do czytania. Wychowywał Nerona. Był konsulem w roku 56 n.e. W 63 roku wycofał się z polityki, a dwa lata później został zmuszony do popełnienia samobójstwa przez podcięcie żył, gdy odkryto jego rzekome powiązania ze spiskiem Pizona.

diana - nie wiem ;/
2009-12-17T19:21:13+01:00
Upadek cesarstwa zachodnio-rzymskiego - 476 r.p.n.e. , wybuch powstania spartakusa - 73 r. p.n.e. , śmierć juliusza cezara - 15 marca 44 r. p.n.e ., ustanowienie republiki -508-504 r. p.n.e. , bitwa pod Zaną - 19 października 202 r. p.n.e. , zburzenie kartaginy - 146 r. p.n.e. ,