Podłogę w kształcie trapezu prostokątnego wyłożono kwadratowymi płytkami o boku równym 30 cm. Cena 1m2 tych płytek wynosi 65 zł. Do wykonania posadzki zakupiono trzy opakowania kleju w cenie 50 zł za opakowanie oraz urządzenie do ciecia płytek za 200 zł. Oszacuj liczbę płytek potrzebnych do ułożenia podłogi. Oblicz koszty materiałów i narzędzi potrzebnych do wykonania tej posadzki. Wysokość trapezu ma 3,5 m długości, a jego podstawy 6 m i 4 m.

Poproszę z obliczeniami

1

Odpowiedzi

2009-12-18T14:54:52+01:00
Nie działają mi symbole matematyczne-przepisuj uważnie
pole podłogi=1/2(a+b) razy h
pole=1/2(4+6) razy 3,5=17,5m kwadratowego
pole 1 płytki= 30cm=0,3m
pole=0,3 razy 0,3=0,09m kwadratowego
obliczam ilość potrzebnych płytek:17,5:0,09=194,(44)= około 195 płytek
klej=3 razy 50zł=150zł
cena płytek =65 razy 17,5=1137,5zł
razem koszt=
płytki:1137,5
klej:150
urządzenie:200
...................... +
razem=1487,5zł
4 3 4