1. oblicz wysokość względna miedzy punktami: A=2258m.n.p.m i B=1457m.n.p.m. Zapisz obliczenia.
2.Powierzchnia sadu na mapie w skali 1:25000 wynosi 2cm2. oblicz powierzchnie rzeczywistą sadu. wynik podaj w m2 i w arach. zapisz obliczenia

1

Odpowiedzi

2009-12-17T19:01:45+01:00
1.
2258m.n.p.m -1457m.n.p.m. 801m
2.
1:25000=250m2 250:100=2,5a