Odpowiedzi

2009-12-17T19:02:33+01:00
%Cp= msubstancji/ mroztw * 100%
Skład procentowy etenu
C2H4 + 3O2 ---> 2CO2 + 2H2O
% Cp = 6/7 * 100 % = 85,71% ms =24 mr =28
Skład procentowy propenu
C3H6 + 4,5O2 ----> 3CO2 + 3H2O
% Cp = 6/7 * 100 % = 85,71% ms = 36 mr=42
Skład procentowy butenu
C4H8 + 6O2 -----> 4CO2 + 4H2O
% Cp = 6/7 * 100 % = 85,71% ms = 48 mr = 56
te 6/7 to po skroceniu 24/28
6/8 to po skroceniu 36/42
6/7 to 48/56
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T19:03:56+01:00
Eten- c2h4
masa cz= 2x12u+4x1u=28u

24-x
28-100%
28x=2400/24
x=85,7 /c/

100%-85,7=14,3 /h/

propen- c3h6
m= 3x12u+6x1u=42u

42-100%
36-x
42x=3600/42
x= 85,7 /c/
/h/ = 14,3

buten-c4h8
m=4x12u+8x1u=56u
56u-100%
48u-x
56x=4800/56
x=85,7 /c/
/h/14,3
2 5 2
2009-12-17T19:08:44+01:00
Widzę, że kłaniają się alkeny :)

wzór ogólny to CnH2n

eten jako,że jest drugi w tabeli jako alkan ma wzór C2H6
jako alken C2H4


a)węgiel=12u wodór=1u

12u*2 + 1u*4 =24+4= 28u

100%=28u
x% = 24u
2400=28x / dzielimy obustronnie przez 28
x= ok.86 %


100%=28u
x%=4u
400=28x
x=ok.14%


odp. eten sklada sie w 86% z c a w 14% z h.


b) C3H6

12U*3 + 1u*6= 36u + 6=42u

100%=42u
x% = 36u
3600=42x
x=ok 86%

x=6u
600=42x
x=14%

odp.propen sklada sie w 86% z c i 14% z h.


c) 100% = 12u*4 + 1u*8 = 48+8=56u

100%=56u
x% =48
4800 =56
x= 86%


x=8
800=56
x=14


odp. buten składa się w 86% z c a w 14% z h.
WYNIKI WYCHODZIŁY Z DZIESIĄTYMI ITP ALE Z REGUŁY W CHEMII SIE ZAOKRĄGLA DLATEGO TEŻ TAKIE PODAŁAM . :)
3 5 3