No wiec nie wiem czy zrobiłem dobrze to zadanie
jeśli nie to proszę poprawcie mnie,

oblicz długość w terenie , jeżeli na mapie w skali 1:75 000 odpowiada jej odcinek 6 cm.

1:75 000
6 * 75 000 = 450000cm = 4500m = 4.5 km
dobrze?

i

Oblicz długość odcinka na mapie w skali 1:50 000, jeżeli w terenie odpowiada jej odległość 12 km.

1:50 000
12 * 50 000 = 60 0000cm = 6000m = 6km
tak?

i tego już nie rozumiem dlatego proszę o pomoc.
Oblicz skale mapy, wiedząc, ze odległość miedzy dwoma punktami na tej mapie wynosi 6 cm, a odpowiadająca jej odległość w terenie 300km.

3. Korzystając z danych zawartych w dowolnym atlasie geograficznym uzupełnij tabelkę.

Obszar na mapie rodzaj odwzorowania skala mapy
Antarktyda

Europa

4.Określ kierunek , w którym płynie Dunajec na odcinku Strugi-Krościenko.

5.Porównaj położenie Krościenka n.Dunajcem i Szczawnicy pod względem.
a) sieci rzecznej
b)rzezby terenu
c)sieci komunikacyjnej


2

Odpowiedzi

2009-12-17T19:03:00+01:00
Oblicz długość w terenie , jeżeli na mapie w skali 1:75 000 odpowiada jej odcinek 6 cm.

Tak powinno być. Twoje też nie jest złe, ale najpierw powinno się zamieniać na km :)

1:75000
1cm - 0,75 km
6cm - x
x= 4,5 km


Oblicz długość odcinka na mapie w skali 1:50 000, jeżeli w terenie odpowiada jej odległość 12 km.

Tutaj znowu to samo

1:50 000
1cm - 0,5 km
x - 12km

x= 24 cm
1 4 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T19:05:48+01:00
Oblicz długość w terenie , jeżeli na mapie w skali 1:75 000 odpowiada jej odcinek 6 cm.
1:75 000
6 * 75 000 = 450 000cm = 4 500m = 4.5 km
dobrze?
tak - dobrze
_____________________________________________________
nie - źle

1cm - 50 000 cm
x - 12km (=1 200 000cm)
x=24cm
__________________________________

Oblicz skale mapy, wiedząc, ze odległość miedzy dwoma punktami na tej mapie wynosi 6 cm, a odpowiadająca jej odległość w terenie 300km.

6cm - 30 000 000cm
1cm - 5 000 000cm
skala to 1:5 000 000
___________________________________________
3. Korzystając z danych zawartych w dowolnym atlasie geograficznym uzupełnij tabelkę.

Obszar na mapie rodzaj odwzorowania skala mapy
Antarktyda - stozkowe normalne - 1: 40 000 000
Europa - plasczyznowe ukosne - 1: 20 000 000
______________________________________________
2 4 2