1. napisz reakcje spalania acetylenu (etynu)
2. napisz równanie reakcji wodoru z propynem.
3. Napisz, stosując wzory strukturlne, równania reakcji przyłączania
a) bromu do butynu b) chloru do propynu.
napisz nazwy produktów tych reakcji chemicznych

1

Odpowiedzi

2009-12-17T20:09:19+01:00
1. spalanie calkowite:
2C₂H₂ + 5O₂→ 4CO₂ + 2H₂O
- polspalanie:
2C₂H₂ + 3O₂→ 4CO + 2H₂O
-spalania niecalkowite
2C₂H₂ + O₂→ 4C + 2H₂O

2.C₃H₄ + H₂ → C₃H₆ - propen

3. a)C₄H6₆ + Br₂→ C₄H₆Br₂ - dibromobuten
.............................H H
.............................| |
.................H -C ≡ C- C- C -H
.............................| |
............................. H H

b) C₃H₄ + Cl₂--> C₃H₄Cl₂-dichloropropen
.................................... H
.....................................|
........................H - C ≡C - C - H
.....................................|
.....................................H

Prosze bardzoo:)
8 3 8