1. Oblicz energię potencjalną kamienia o masie 2 kg podniesionego na wysokość 1,5 m na Księżycu.
2. Samochód o m = 80 kg, jadący z szybkością v = 72 km/h uderzył w betonowy mur. Oblicz pracę wykonaną w czasie zderzenia samochodu.
3. W chwilę po starcie szybkość biegacza wzrosła od 0,5 m/s do 2m/s. Ile razy wzrosła jego energia kinetyczna?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-18T23:46:33+01:00
Zad.1
m - 2kg
g - 10m/s ^2 przyspieszenie ziemskie
h - 1,5m
Ep - ?

Ep = mgh
Ep = 2kg*10m/s^2 *1,5m
Ep = 30J

odp: Energia potencjalna wynosi 30JZad.3
V₂ = 2m/s
V₁ = 0,5m/s
m - masa zawodnika
ΔEk - wartość wzrostu energii kinetycznej
Ek = ½mV²
Ek₁ = ½m*V₁²
Ek₁ = ½m* (0,5m/s)²
Ek₁ = ½m*0,25m²/s²
Ek₂ = ½m* (2m/s)²
Ek₂ = ½m*4m²/s²
ΔEk = (½m*4m²/s²)/(½m*0,25m²/s²)
ΔEk =16

odp: Energia kinetyczna wzrosła 16-krotnie.