Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T19:09:13+01:00
to uwolnienie cierpienia, odreagowanie zablokowanego napięcia, stłumionych emocji, skrępowanych myśli i wyobrażeń, które podlegały kontroli mechanizmów obronnych, ego lub kontroli społecznej (persony jednostki). Uwolnieniu podlegają przede wszystkim kompleksy psychiczne, które dezorganizowały funkcje ego i niepokoiły świadomość.

Chociaż w łacinie katharsis jest rzeczownikiem występującym w rodzaju żeńskim, w języku polskim jest rodzaju nijakiego („to katharsis” zamiast „ta katharsis”)
już wiesszz:)
1 5 1
2009-12-17T19:10:34+01:00
Katharsis- rozładowanie napięcia, lęki i innych silnych uczuć w wyniku głębokiego przeżycia, zwłaszcza artystycznego, wg poetyki Arystotelesa stan polegający na wyzwoleniu się od uczuć strach i litości dzięki intensywnemu przeżyciu przez widza tragedii ukazującej heroizm ludzki, z gr. Katharsis-oczyszczenie