Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-17T19:17:36+01:00
NEP, Nowa Ekonomiczna Polityka, Nowaja ekonomiczeskaja politika, polityka społeczno-gospodarcza w Rosji Radzieckiej i ZSRR prowadzona w latach 1921-1928. Przyjęta na X Zjeździe WKP(b) na wniosek W. Lenina. Zastąpiła program komunizmu wojennego, realizowany w okresie wojny domowej (1918-1920).

NEP zakładała: rezygnację z przymusowego ściągania kontyngentów żywnościowych, umożliwienie chłopom swobodnego dysponowania i sprzedaży na wolnym rynku nadwyżek żywności, wprowadzenie zasad rachunku gospodarczego w działalności przedsiębiorstw państwowych, odejście od centralizacji systemów zarządzania, zaopatrzenia i dystrybucji na rzecz wprowadzenia elementów wolnego rynku, dopuszczenie - w ograniczonym zakresie - prywatnej inicjatywy w usługach i niektórych dziedzinach przemysłu. Obowiązujące do 1921 konfiskaty płodów rolnych zastąpiono podatkiem zbożowym. Dzięki niemu chłopi mogli swobodnie dysponować nadwyżkami z dostaw zboża na rzecz państwa. W rolnictwie i handlu proponowano rozpowszechnienie zasad spółdzielczości. W rękach państwa pozostawiono jednakże najważniejsze gałęzie gospodarki.

NEP była zwalczana przez niektórych działaczy bolszewickich, m.in. E. Prieobrażenskiego i L. Trockiego, którzy uważali, że doprowadzi ona do restauracji kapitalizmu w ZSRR. Głównymi zwolennikami NEP w kierownictwie bolszewickim byli: N. Bucharin, A. Rykow, M. Tomski. Po 1924 stopniowo rezygnowano z NEP. W 1928 J.W. Stalin, który rozpoczął wówczas walkę z Bucharinem, zadeklarował odejście od NEP i zaostrzenie polityki wobec chłopstwa i prywatnej przedsiębiorczości.
2 3 2