Jedwabniki
Jedwab powstaje z włókna wytwarzanego przez poczwarkę jedwabnika. Owad ten buduje z niego oprzęd ( kokon), w którym przepoczwarza się motyla.
Jedwabniki hoduje się wiosną. Wylęg trwa ok. 8 dni, a następnie gąsienice niemal przez miesiąc żerują nieprzerwanie na liściach morwy.W ciągu czterech tygodni waga ich ciała wzrasta 10 000 razy. W pewnym momencie jedwabniki przystępują do robienia oprzędu. Wykonując głową regularne ruchy w kształcie ósemki, powoli budują wodoodporny oprzęd, którym omotują dokładnie całe ciało. Przędzenie kokonu trwa trzy doby . W tym czasie jedwabnik wykonuje 300000 ruchów głową.
Jeden kokon zbudowany jest z pojedynczej nici o długości 1,6 km. Aby wyprodukować jedwab na jeden krawat ,trzeba zużyć 110 kokonów, bluzka pochłania 630 kokonów , a kimono- 3000.


a) Które zdanie jest prawdziwe?

1.Po czterech tygodniach waga liści morwy wzrasta 10 000 razy.

2. Jedwabniki oplatają nicią głowę osiem razy.

3. Przędzenie kokonu trwa około 10 razy krócej niż żerowanie na liściach morwy.

4. Po pierwszym miesiącu długość jedwabnika wzrasta 10 000 razy.

5. Z materiału na kimono można zrobić więcej niż 30 krawatów.

b) Ile kilometrów nici jedwabników trzeba zużyć na kimono?

c) Ile centymetrów ma nić wyprodukowana przez jedwabnika podczas jednego ruchu głową?
d) Ile ruchów głową w ciągu minuty wykonuje jedwabnik podczas przędzenia kokonu ?

1

Odpowiedzi

2009-12-18T18:39:28+01:00
A) zdanie 3
b) 4800
c) 0,53cm
d) 27,7