W odniesieniu do Amnesty International prawdziwe jest stwierdzenia, że:

a)finansuje swoją działalność z pieniędzy otrzymywanych od rządów państw demokratycznych

b)pomaga jedynie osobom, których przekonania są z pogladami założycieli organizacji.

c) działając w danym kraju, pomaga tylko współobywatelom, np. działacze polscy pomagają Polakom.

d)jest organizacja apolityczną i nie korzysta z pomocy finansowej rządów żadnycj państw.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T20:41:32+01:00