Z internetu.! Dodam naj i 27 pkt bo wcześniej nie miałam


Opisz wybraną mniejszość narodową lub etniczną. W tym celu odpowiedz na pytania.
-Gdzie znajduje się największe skupisko danej mniejszości?
-Jak liczna jest ta zbiorowość?
-Czy wydaje własną gazetę? Jeśli tak, to jak brzmi jej tytuł?
-Czy posiada własne szkoły? Jakiego języka uczą się w nich dzieci?
-Jakiego wyznania są członkowie tej mniejszości? Czy maja własne instytucje religijne?
-Jakie inne organizacje tworzy dana mniejszość?
-Jakie wspólne elementy kultury i tradycji narodowej polskiego oraz wybranej mniejszości?

Z góry dziękuje ;]

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T19:39:54+01:00
Kaszubi.


-Gdzie znajduje się największe skupisko danej mniejszości?
Największe skupisko tej mniejszości zamieszkuje Pomorze Gdańskie i Pomorze Zachodnie.
-Jak liczna jest ta zbiorowość?
Grupa ta ma ok. 80.000 ludności.
-Czy wydaje własną gazetę? Jeśli tak, to jak brzmi jej tytuł?

Kaszubi posiadają swoje programy emitowane raz w tygodniu w TVP Gdańsk w języku kaszubskim takie jak Rodnô zemia i Tedë jo. Radio Kaszëbë jest nadawane w języku kaszubskim. Polskie Radio Gdańsk nadaje 2 audycje w języku kaszubskim Klëka 4 razy w tygodniu od 22:40 do 23:05, a w Poniedziałek do 23:00 i Magazyn Kaszubski raz w tygodniu oraz Kaszëbskô Òdroda.

-Czy posiada własne szkoły? Jakiego języka uczą się w nich dzieci?
Nie posiadają własnych szkół, ale język kaszubski uznany jako regionalny język kaszubski jest uczony w szkołach. Są specjalne zajęcia, lub zależnie od szkoły normalny przedmiot - kaszubski.
Młodzież, zdająca nową maturę, może ją zdawać posługując się językiem kaszubskim.

-Jakiego wyznania są członkowie tej mniejszości? Czy maja własne instytucje religijne?

Najczęściej są wyznania rzymskokatolickiego, albo protestanckiego.

-Jakie inne organizacje tworzy dana mniejszość?


-Jakie wspólne elementy kultury i tradycji narodowej polskiego oraz wybranej mniejszości?
8 4 8
2009-12-17T21:33:21+01:00
Sataniści-
- są poukrywani, nie ma informacji na ten temat
ok. -120 tyś. ludzi
-Nie wydaje własnej gazety, jednak jest kilka stron które mówią o nich
- brak
- Wyznają szatana, nie mają instytucji
- nie tworzą
- brak
3 3 3