Ponumerój zdarzenia zachodzące w cyklu rozwojowym rośliny okrytonasiennej.


∧Rozsiewanie.
∧Zapłodnienie komórki jajowej w zalążku.
∧Przeniesienie pyłku na znamię słupka.
∧Powstanie nasiona.
∧Wytwarzanie łagiewki pyłkowej zawierającej gamety.
∧Przekształcanie zalążni w owocnię.
∧Dojrzewanie nasion.
∧Kiełkowanie nasion.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T19:31:22+01:00
Przeniesienie pyłku na znamię słupka
Wytwarzanie łagiewki pyłkowej zawierającej gamety
Zapłodnienie komórki jajowej w zalążku
Powstanie nasiona
Dojrzewanie nasion
Przekształcenie zalążni w owocnię
Rozsiewanie
Kiełkowanie nasion
2009-12-18T01:10:21+01:00
1Przeniesienie pyłku na znamię słupka
2Wytwarzanie łagiewki pyłkowej zawierającej gamety
3Zapłodnienie komórki jajowej w zalążku
4Powstanie nasiona
5Dojrzewanie nasion
6Przekształcenie zalążni w owocnię
7Rozsiewanie
8Kiełkowanie nasion