Odpowiedzi

2009-12-18T15:13:15+01:00
Miłujcie się!

• Anneliese Michel – opętana święta
• Bezdomny ubogi dla bezdomnych,dla ubogich”…
• Odnalezienie niezwykłej relikwii Zmartwychwstania?
• Proście, a będzie wam dane
• Psychiatra w konfrontacji z opętaniami
• Szatan istnieje, widziałem go
• Zjednoczeni w miłości

Pismo "Miłujcie się!" powstało w 1975 r., a jego założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym był ks. Tadeusz Myszczyński TChr. Podstawowym zadaniem Miłujcie się! jest formowanie postaw chrześcijan w Polsce w oparciu o ideę społecznej krucjaty miłości, zapoczątkowaną przez prymasa Augusta Hlonda i spisaną przez prymasa Stefana Wyszyńskiego. Jest to, najkrócej rzecz ujmując, program – zakorzenionej w wierze w Boga – życzliwości dla drugiego człowieka.

Początkowo nasze pismo było wydawane w niewielkiej liczbie egzemplarzy i w bardzo skromnej szacie graficznej. Adresowane było do wszystkich, ale miało ograniczony zasięg. Po śmierci ks. Myszczyńskiego w 1991 r. Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej postanowiło kontynuować jego dzieło. Następnym redaktorem naczelnym dwumiesięcznika został ks. Mieczysław Piotrowski, który jest nim do dziś. Nowy redaktor dostrzegł potrzebę przedstawienia młodzieży katolickiej alternatywy dla niszczących psychikę i zubożających duchowość pism typu Bravo czy Popcorn, które na początku lat dziewięćdziesiątych wypełniły niszę na rynku czasopism dla nastolatków.

O tym, że diagnoza ta była trafna, redakcja przekonała się już wkrótce, gdy zapotrzebowanie na pismo zaczęło rosnąć – wzrastał więc również nakład dwumiesięcznika. Obecnie polskie wydanie Miłujcie się! drukowane jest w nakładzie 220 tys. egz., z czego około jednej piątej trafia do środowisk polskich za granicą. Sądząc po głosach czytelników, pismo to trafia w zapotrzebowanie na jasny i przystępny wykład wiary oraz etyki chrześcijańskiej, a także na autentyczne opowieści – przykłady rozwiązywania problemów życiowych w świetle przykazań i Ewangelii. Czytelnicy szukają odpowiedzi stawiającej sprawę konkretnie i jasno, nawet jeśli to jest odpowiedź twarda. Miłujcie się! stara się publikować takie właśnie teksty. Od samych czytelników wyszła inicjatywa, by jak najwięcej uwagi poświęcić kwestii czystości. Tę bowiem dziedzinę duchowa pustka dotyka najbardziej. Nie zaniedbuje się jednak i innych dziedzin: pojawiają się publikacje na temat modlitwy, cierpienia, wiary w Boga w obliczu problemów życiowych, uzdrowienia, jak również dotyczące znaków czasu.

Miłujcie się! spotyka się z żywym oddźwiękiem, widocznym nie tylko w obfitej korespondencji, ale i w ofiarności czytelników. Dzięki nim pismo egzystuje; co więcej, można prawie 1/3 nakładu wysyłać darmowo do czytelników najbiedniejszych, a ponadto przeszło 10 000 egz. każdego polskojęzycznego numeru jest darmowo wysyłanych do Polaków z krajów byłego ZSRR. Dzięki tym darom wyszło też siedem numerów wersji rosyjskiej pisma (Liubitie Drug Druga, ostatni w nakładzie 200 tys. egz.), która jest rozsyłana bezpłatnie do środowisk katolickich na Wschodzie. Czasopismo czytają tam nie tylko katolicy, ale i prawosławni, którzy się nim posługują w katechizacji. Kolportażem rosyjskojęzycznego Miłujcie się! zajmuje się ks. Józef Kubicki z Biura Pomocy dla Wschodu Episkopatu Polski. Ukazało się już też sześć numerów wersji anglojęzycznej (Love One Another), która rozchodzi się głównie w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie (ale także i w Afryce), a w roku 2005, z inicjatywy Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości, zostały opracowane i wydane drukiem pierwsze numery wersji rumuńskiej, węgierskiej oraz słowackiej. Kolportażem pisma w tych krajach trudnią się siostry misjonarki, w dystrybucji polskiego wydania zaś wielką pomocą jest sieć kolporterów, którzy rozprowadzają pismo w swoich środowiskach.

Stronę "Pomocy Duchowej" bo też owa tak się nazywa polecił mi kiedyś mój współbrat. Z ciekawości zajrzałem i bardzo się ucieszyłem, że można tam znaleźć wiele różnych rzeczy dla siebie.

Autorem tej strony jest Tomek, pewien komputerowiec który pisze o sobie: Mam 29 lat... Nie jestem księdzem... Nie skończyłem również studiów teologicznych... Jestem "zwykłym" człowiekiem, który po prostu cieszy się życiem...

Początki

Strona powstała 27.07.2001 r. i w swoich początkach miała zawierać tylko informacje na temat zespołu POMOC DUCHOWA oraz zmarłej tragicznie poetki Agaty Budzyńskiej. Otóż witryna ma jak najbardziej charakter strony domowej a nie portalu chrześcijańskiego choć na taki może czasem wyglądać.... Jeśli zaś chodzi o dobór materiałów, to administrator prezentuje na niej treści które są bliskie jego sercu.

Walory "Pomocy Duchowej"

Otóż po wejściu na stronę "Pomocy Duchowej" rzuca się w oczy ciekawa szata graficzna; jest nią czarne, gwieździste tło, co być może w zamierzeniu autora miało przypominać Niebo, cel naszej ziemskiej wędrówki.

W dziale WYBRANE MODLITWY znaleźć można wiele różnych modlitw do Najświętszego Serca Pana Jezusa, do Ducha Świętego; do św. Józefa; Aniołów Stróżów; różne litanie i koronki; modlitwy o uzdrowienie i inne niezwykłe modlitwy. Zamieszczonych jest 150 Psalmów, a w następnej kolejności dział PEREŁKI w którym można znaleźć wiele refleksyjnych myśli (Duchowe Perełki; Rodzinne Perełki; Miłosne Perełki; Miłość; Szczęście; Przyjaźń).

Istnieje także dział MIŁOŚĆ w którym zamieszczonych jest dużo artykułów znanych ludzi jak np.: Jan Bilewicz(Listy od starszego brata do chopców i dziewcząt); Daniel Ange; Ks. Mieczysław Maliński; Kard. Stefan Wyszyński; ks. Piotr Ostański. Są artykuły z czasopisma Miłujcie się o samotności, czystości przedmałżeńskiej, zagrożeniach pornografią, a także różne budujące opowiadania i świadectwa życia komunii z Bogiem młodych małżeństw i poszczególnych ludzi.

W dziale POEZJA można zatopić się również w wierszach Adama Asnyka, Józefa Barana, Agaty Budzyńskiej, Grzegorza Pasierba, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Cypriana Kamila Norwida, ks. Jerzego Szymika, ks. Jana Twardowskiego, Adama Ziemianina, a także wędrowców, którzy często odwiedzają te strony i chcą umieścić swoje wiersze.

Wchodząc na link LUDZIE możemy zapoznać się z życiorysami apostołów i ojców kościoła; wielkich świętych dawniejszych epok, a także świętych wieku dwudziestego. Także przedstawione są portrety zmarłych, wielkich ludzi, którzy czyniąc dobro na ziemi głęboko zapisali się w pamięci autora jak św. Ojciec Pio, ks. Jerzy Popiełuszko, ks. bp Chrapek, Matka Teresa z Kalkuty, Marek Kotański i przede wszystkim Agata Budzyńska.

W dziale JEZUS znajdziemy w przystępny sposób opisane wykłady ks. dr Edwarda Janikowskiego z teologii fundamentalnej , czyli teologiczne wyjaśnienie kim jest Jezus Chrystus, o Jego Synostwie Bożym i Bóstwie.; również publikacje z czasopisma Miłujcie się na temat Całunu Turyńskiego. Jest także Ewangelia wg. wizji Marii Valtorty.

W dziale MUZYKA dowiedzieć się można o zespołach muzycznych ADONAI, POMOC DUCHOWA i o zmarłej tragicznie w wieku 32 lat AGACIE BUDZYŃSKIEJ (teksty jej 27 utworów, które można sobie odsłuchać). Także można zaznajomić się z tekstami innych religijnych zespołów.

Jest również GALERIA świętych, a także umieszczone zdjęcia różnych ciekawych miejsc w Polsce.

W dziale CIEKAWE napotkamy ciekawostki ze świata religii, testy, psychotesty ,zagadki i anegdoty. Za to w NIEZWYKŁYCH przybliżyć możemy sobie historie różnych cudów eucharystycznych i niezwykłych miejsc w naszym kraju.

Nie mogło zabraknąć także działu poświęconego MIŁOSIERDZIU BOŻEMU, w którym opisany jest na podstawie dzienniczka życiorys św. siostry Faustyny, jej wielkie posłannictwo i wiele pięknych modlitw do Miłosierdzia Bożego.

Teraz czas na dział CZYTELNIA. Jak sama nazwa mówi to naprawdę dużo można poczytać na wiele różnych interesujących tematów, np.: Rozważania różne (Obrona przed myślami samobójczymi; O uleganiu pokusom; Samoakceptacja; ); Zagrożenia ( Bioenergoterapia i inne metody zniewalania) Sakramenty (Chrzest - sakrament uzdrowienia; Spowiedź - sakrament uzdrowienia); Kazania; Świadectwa (Nawrócony muzułmanin; Cud nawrócenia świadka Jehowy; Nawrócenie Emila Zoli); Teologia dogmatyczna; Dokumenty Kościoła Katolickiego (KKK; KPK; KPR) i jeszcze inne ciekawostki.

W dziale RODZINA znajdziemy wszystko o rodzinie np.: Dekalog rodzica; 20 reguł wychowania dzieci; Rachunek sumienia rodziny, oraz różne modlitwy rodzinne itp.

W dalszej kolejności jest bardzo ważny dział, a jest nim MAŁŻEŃSTWO. Opisane są cele narzeczeństwa, czym jest miłość i czystość małżeńska i jak powinno wyglądać codzienne życie małżonków (zawarte jest także stanowisko Kościoła do związków nie sakramentalnych).

Dział taki jak ŹRÓDEŁKO podkreśla wartość spotkania się jednego człowieka z drugim. Poświęcone jest tu miejsce na odnalezienie przyjaźni, gdyż można dokonać wpisu, podać swój adres emailowy i znaleźć pokrewne sobie dusze.

Jest także dział HUMOR, czyli dużo humorystycznych, fleszowych i interaktywnych historyjek a także zdjęć. Są również dowcipy różnej tematyki i nie koniecznie religijne.

Są LINKI do różnych portali i stron katolickich no i można wpisać się do KSIĘGI GOŚCI. Można także poznać ciekawych ludzi na CZACIE i wysłać do znajomych ładne KARTKI. A jeśli zachodzi taka potrzeba, że ktoś chce aby się w jego intencji modlono, to istnieje SKRZYNKA INTENCJI w której można wpisać swoją intencję i na dzień dzisiejszy zostanie ona przesłana automatycznie do 372 osób, codziennie wstawiających się do Pana Niebios w tej intencji.

Krótkie podsumowanie

Z niekłamaną radością muszę stwierdzić, że można znaleźć treści bogate religijnie, które poruszają wiele stron życia duchowego jednostki społecznej jak i najmniejszej komórki życia wspólnego - rodziny. Wyraźnie widać, iż na www.adonai.pl bardzo ważny jest człowiek i jego miejsce w świecie.

Wydaje się, że jest to strona o lekko romantycznym zabarwieniu, która zawiera w sobie dużo ciepła, pogody ducha i wewnętrznego spokoju. Odzwierciedla ona głębokie pragnienie autora za wartościami jakimi są Niebo, Prawda, Bóg, Miłość, Przyjaźń, Uczciwość...

Widoczne jest tu ogromne, wirtualne bogactwo treściowe jeśli można to tak nazwać. Uważam, że warto częściej zaglądać na stronę Pomocy duchowej i czerpać z niej mądrość życiową dla siebie!

Na koniec należałoby dodać, że strona http://www.adonai.pl istnieje dopiero 661 dni a już odwiedziło ją 299752 osób, kilkakrotnie była nagradzana w różnych rankingach, a ostatnio w Rankingu Stron Chrześcijańskich ma miejsce wiodące.