1. Silny uczeń naszej klasy może unieść ciało o masie 50kg.
Czy podniesie on naczynie o pojemności 2 litrów wypełnione rtęcią? Gęstość rtęci wynosi p= 13,900g/cm3. 1 litr to 1000cm3.
2.Ile wynosi masa powietrza wciąganego przy wdechu do płuc dorosłego człowieka, jeśli objętość płuc wzrasta o około 4 dm3? Gęstość powietrza wynosi 1,29g/dm3.


Ps. proszę o dokładne rozpisanie

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T19:39:02+01:00
Musisz obliczać gęstość×objętość
1. 2l×13,9kg/l=27,8kg
Odp. Uczeń podniesie to naczynie.
2. 4dm³×1,29g/dm³=5,16g
Odp. Masa powietrza wynosi około 5,16g.
2009-12-17T19:41:24+01:00
2.
Dane:
V= 4 dm³
d= 1,29 g/dm³

Szukane
m=?

Wzór
d= m /V /* V
m= d*V

Obliczenia
m= 4 * 1,29 = 5,16 g

1.
Dane:
d=13,9 g/cm³
V= 2l * 1000 cm³ = 2000 cm³
Szukane:
m=?
Obliczenia:
m=d*V
m= 13,9 * 2000
m=27800 g = 27,8 kg

50kg - 27,8 kg = 22,2 kg
Odp: Tak, podniesie on naczynie.
1 5 1