Odpowiedzi

2009-12-17T19:47:38+01:00
POZYTYWNE :
- Z prostych związków nieorganicznych z udziałem energi słonecznej produkują materię oragniczną
- glony "planktony" stanowią pokarm dla drobnych roślinożernych zwierząt wodnych
- Wiele glonów to organizmy pionerskie zdolne do zasiedlenia nowych terenów
NEGATYWNE :
nadmierny i nieporządany rozwój glonów powoduje:
-zakwity wody i przyduch
-zapychanie filtrów utrudniająje przepływwody
-obrastanie i obniżanie statków
2009-12-17T19:52:37+01:00
Pozytywne:
-Z prostych związków nieorganicznych z udziałem energii słonecznej produkują materię organiczną.
- Tworzą plankton którym żywią się zwierzęta.
- Wzbogacają też zbiorniki wodne w wytwarzany w procesie fotosyntezy tlen, który jest niezbędnym warunkiem do życia.

Negatywne:
- Zapychają filtry utrudniając przepływ wody
- Obrastają i obniżają statki
- Są przyczyną ginięcia zwierząt wodnych