Odpowiedzi

2009-12-17T20:02:59+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Obrzęd Sakramentu Bierzmowania.W wyniku odnowy liturgicznej, obecne obrzędy sakramentu bierzmowania są następujące:
przedstawienie kandydatów biskupowi;
przemówienie biskupa do kandydatów, uwzględniające wszystkich wiernych obecnych;
odnowienie przyrzeczeń chrzestnych;
modlitwa biskupa o dary Ducha Świętego, z wyciągniętymi rękami nad kandydatami;
udzielenie sakramentu bierzmowania każdemu kandydatowi z osobna;
modlitwa powszechna;
błogosławieństwo końcowe.
Namaszczenie i nałożenie ręki oznacza: przyjmij znamię Ducha Świętego.
23 4 23
2009-12-17T20:13:39+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Przepisane z moich materiałów ministranckich, ale myślę, że powinno być dobrze.

1. Po wygłoszeniu Ewangelii biskup siada na katedrze lub innym przygotowanym krześle i otrzymuje mitrę.

2. Przedstawienie kandydatów ( dialog proboszcza z biskupem)

3. Biskup wygłasza krótką homilie.

4. Po homilii biskup, siedząc w mitrze i z pastorałem, zwraca się do stojących przed nim kandydatów, aby przez odpowiedzi na zadawane im pytania odnowili swoje przyrzeczenia chrzcielne.

5. Następnie biskup oddaje pastorał i po zdjęciu mitry wstaje, mając ręce złożone, zwraca się do ludu i wypowiada zachętę : "Najmilsi, prośmy Boga, Ojca wszechmogącego..." Wszyscy przez chwilę modlą się w milczeniu.

Potem biskup wyciąga ręce na kandydatami do bierzmowania. Wypowiada modlitwę: "Boże wszechmogący, Ojca naszego Pana, Jezusa Chrystusa..."

6. Biskup siada i otrzymuję mitrę. Podchodzi do niego diakon trzymający naczynie z krzyżmem świętym.
Następnie kandydaci do bierzmowania pojedynczo podchodzą do biskupa. Świadek bierzmowania prawą rękę kładzie na ramieniu kandydata i podaję jego imię albo też sam kandydat podaję swoje imię.

7. Biskup wielki palec prawej ręki zwilża krzyżmem i kreśli nim znak krzyża na czole kandydata mówiąc : " N., przyjmij znamię Daru Ducha Świętego." Bierzmowany odpowiada "Amen". Biskup dodaję: "Pokój z Tobą". Bierzmowany: "I z duchem twoim".

8. Po namaszczeniu biskup myje ręce

9. Następnie biskup, stojąc bez mitry, rozpoczyna i kończy modlitwę powszechną. Nie odmawia się Symbolu wiary, ponieważ wyznanie wiary miało już miejsce. Msze Świętą sprawuję się dalej w zwykły sposób.

A nałożenie rąk i namaszczenie oznacza udzielenie Ducha Świętego bierzmowanemu jako dar.
9 3 9
  • Użytkownik Zadane
2009-12-17T21:04:16+01:00
Jak wygląda istotny obrzęd bierzmowania?

Istotny obrzęd bierzmowania składa się z trzech elementów wykonywanych równocześnie. Są to:
namaszczenie olejem Krzyżma na czole ochrzczonego,

nałożenie ręki biskupa na jego głowę,

słowa: "Przyjmij znamię daru Ducha Świętego".


Kto może bierzmować?

W Kościele rzymskokatolickim zwyczajnym szafarzem bierzmowania jest biskup. W pewnych okolicznościach bierzmować może kapłan upoważniony do tego przez prawo kościelne.Jakie skutki sprawia bierzmowanie?

Skutki bierzmowania są następujące:
udoskonala łaskę chrztu,

głębiej zakorzenia nas w synostwie Bożym,

ściślej jednoczy nas z Chrystusem,

pomnaża w nas dary Ducha Świętego,

udoskonala naszą więź z Kościołem,

umacnia do świadczenia o wierze chrześcijańskiej słowem i czynem.


Dlaczego bierzmowanie przyjmuje się raz w życiu?

Bierzmowanie, podobnie jak chrzest, nie może być powtarzane ze względu na niezatarty charakter czyli znamię Chrystusa, które wyciska na duszy chrześcijanina.

16 3 16