Odpowiedzi

2009-12-17T19:44:48+01:00
2.W meteorologii, masa powietrza jest to duży obszar troposfery o szczególnym pionowym uwarstwieniu termicznym, wilgotności powietrza i innych wspólnych cechach, które nabyła przez dłuższy pobyt nad określonym typem podłoża. Strefy przejściowe między masami powietrza to fronty atmosferyczne.

3. Fronty atmosferyczne
Front atmosferyczny to powierzchnia graniczna występująca między dwoma masami powietrza o różnej temperaturze i gęstości, nachylona pod niewielkim kątem do powierzchni Ziemi. Z uwagi na różnice gęstości obie masy powietrza nie mogą od razu ulec wymieszaniu. Zamiast tego cieplejsza, lżejsza masa powietrza zaczyna się wznosić ponad powietrze chłodne i gęstsze. Prowadzi to do powstania frontu atmosferycznego, który jest strefą przejściową między nimi.

4.Wiatr, ruch powietrza atmosferycznego o przeważającej składowej poziomej względem powierzchni Ziemi, powstały wskutek nierównomiernego rozkładu ciśnienia atmosferycznego na danym poziomie nad powierzchnią Ziemi.
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T19:47:41+01:00
Prądy – wstępujące, poziome, zstępujące – wywołane są różnicami temperatury związanymi z ciepłem wnętrza Ziemi i ciepłem wydzielającym się przy rozpadzie pierwiastków promieniotwórczych. Dwa zbieżne prądy zstępujące powodują najpierw powstanie, a później sfałdowanie geosynkliny. W momencie wyrównania się temperatury podłoża skorupy ziemskiej, prądy konwekcyjne ustają, a cały obszar izostatycznie zostaje wypiętrzony.
Konwekcyjnych prądów teoria, jedna z teorii wyjaśniających przyczyny fałdowań i powstawania gór. Stwierdza ona, że przyczyną ruchów fałdowych i tworzenia się gór są prądy konwekcyjne istniejące w podłożu skorupy ziemskiej.
W meteorologii, masa powietrza jest to duży obszar troposfery o szczególnym pionowym uwarstwieniu termicznym, wilgotności powietrza i innych wspólnych cechach, które nabyła przez dłuższy pobyt nad określonym typem podłoża. Strefy przejściowe między masami powietrza to fronty atmosferyczne.
Front meteorologiczny, front atmosferyczny (łac. frons, czoło, twarz) - wąska strefa przejściowa oddzielająca masy powietrza o różnych właściwościach termicznych i wilgotnościowych.
Mianem wiatru określa się ruch powietrza. Ruch powietrza jest (może być) opisany wektorem o określonej wielkości (prędkość wiatru) i zwrocie (kierunek wiatru).
1 1 1