1) Wykonaj potęgowanie.
a) (y+1)²
b) (2x+4)²
c) (3+2x)²
d) (x²+1)²

A. (a-2)²
B. (2x-3)²
C. (4-2m)²
D. (3a-b)²

w każdym z przykładów trzeba wykorzystać wzór skróconego kwadratu sumy lub różnicy.
Wzory:
Kwadrat różnicy: (a-b)² = a²-2ab+b²
Kwadrat sumy: (a+b)² = a²+2ab+b²

Proszę o jak najszybszą odpowiedź !!!
Na jutro !
Nie umiesz- nie bierz się za to bo spam !

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T19:45:29+01:00
(y+1)²= y do potęgi 2+2y+1
b) (2x+4)²=4x do potęgi 2+16x+16
c) (3+2x)²=9+12x+4x do ptęgi 2

d) (x²+1)²=xdo potęgi 4 + 2 x do potegi 2 +1

A. (a-2)²=a do ptęgi 2 - 4a + 4
B. (2x-3)²=4x do potęgi 2 - 12x+ 9
C. (4-2m)²=16-16m+ 4m do potęgi2
D. (3a-b)²=9a do potęgi 2-6ab+b do potęgi 2
2 4 2
2009-12-17T22:48:18+01:00
A) (y+1)² = y^2 + 2y + 1
b) (2x+4)² = 4x^2 +16x + 16
c) (3+2x)² = 9 + 12x + 4x^2
d) (x²+1)² = x^4 + 2x^2 + 1

A. (a-2)² = a^2 - 4a + 4
B. (2x-3)² = 4x^2 -12x + 9
C. (4-2m)² = 16 - 16m + 2m^2
D. (3a-b)² = 9a^2 - 6ab + b^2
2 5 2