R₁ R₂
R₃

U+//-

Jak wyznaczymy zastępczą oporność dla układu oporników? Przedstaw wzorem oporność zastępczą dla układu przedstawionego wyżej. Oblicz wartość liczbową Rz przyjmując R₁=R₂=R₃=150Ω. Oblicz prąd płynący przez opornik R₁ jeśli U=10V.

PILNIE PROSZĘ !!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T11:02:55+01:00
Rz1 - oporność zastępcza układu szeregowego R1 i R2 = 150Ω + 150Ω = 300Ω
Rz - oporność zastępcza całości układu = R3Rz1/R3 + Rz1 = 150 razy 300/450 =
= 45000/450 = 100Ω
I - natężenie prądu w obwodzie = U/Rz = 10/100 = 1/10 = 0,1A
I1 - prąd płynący przez R1(taki sam płynie przez R2) = U/Rz1 = 10/300 = 0,03A