1.Wskaż przykład dyscypliny nauki, z którą biologia współpracuje. Krótko uzasadnij.

2.Na podstawie informacji z codziennych gazet, czasopism popularno naukowych , programów telewizyjnych i radiowych, wymień trzy odkrycia w biologii lub medycynie, o których informowano w ostatnim czasie. Wpisz je do tabelki.

Tabela:

Odkrycie Źródło informacji
1.
2.
3.

1

Odpowiedzi

2009-09-13T12:50:51+02:00
BIOLOGIA- to dział nauki zajmujący się różnymi poziomami organizacji życia począwszy od poziomu molekularnego (biologia molekularna, w tym biochemia, genetyka molekularna) i komórkowego (cytologia) po przez układy tkankowe (histologia), poziom osobniczy (embriologia) , a skończywszy na poziomach o mniejszym stopniu integracji (populacjach, ekosystemach), którymi zajmuje się ekologia. Zagadnieniami czynności komórek i tkanek zajmuje się fizjologia (cytofizjologia, histofizjologia).
Odrębną grupę stanowią działy taksonomiczne (gdzie podstawową jednostką jest gatunek), zajmujące się różnymi grupami organizmów, np. bakteriologia, botanika, zoologia itp. Miejscem gatunku w przestrzeni zajmuje się biogeografia, natomiast w czasie ewolucjonizm.

2. Kopalnia złota niedaleko Johannesburga, trzy kilometry pod powierzchnią ziemi - tam znajduje się środowisko życia nowo odkrytych bakterii, których "społeczność" znaleźli naukowcy z Princetown University.Bakterie żyją w starej wodzie, która nie była nigdy rozcieńczana przez żadne wody gruntowe.

Finwal w Zatoce Gdańskiej (poczytaj o tym)

Lody arktyczne stopnieją ok. 2030 roku