Odpowiedzi

2009-12-17T19:53:59+01:00
Grzybów :
1. jako sporofity pobierają substancje odżywcze z martwych organizmów, uwalniając pierwiastki
2 rozkładają drewno, tkaninę i produkty spożywcze
3. są wykorzystywane do produkcji piwa, wina i spulchniania ciast
4. są cennym składnikiem potraw np. zupy
5.wytwarzają użyteczne leki (penicylina ), ale inne substancje chemiczne mogą powodować np. ataki nerwowe czy też zaburzenia psychiczne
6. są sprawcami wielu poważnych chorób np. grzybica stóp
7. są ogniwem łańcucha pokarmowego

porostów:
1. jako organizmy pionierskie zasiedlają skały i środowiska zbyt ubogie dla innych organizmów
2 niektóre ptaki wykorzystują je do budowy gniazd
3. kształtują mikroklimat lasu- są głównym rezerwatem wody
4. na obszarach tundry i lasotundry są głównym składnikiem pokarmu zwierząt i roślin
5. używane są do barwienia tkanin, świec, papieru, nici i skór
6. są wykorzystywane do produkcji kosmetyków np. perfum
7. mają zastosowanie w medycynie
1 5 1