Odpowiedzi

2009-12-19T01:29:15+01:00
ARKUSZ HOSPITACYJNY


Imię i nazwisko prowadzącego.....................................................................................................

Data hospitacji.......................Miejsce...........................................................................................

Rodzaj zajęć………………………………………......................................................................

Planowany temat…………………………………………………...............................................

.....................................................................................................................................

Zagadnienia programowe (treści).................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Przewidywane cele zajęć:
Ogólne:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
Szczegółowe:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Stosowane metody pracy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Formy organizacyjne

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Środki dydaktyczne (materiały, pomoce, urządzenia)

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sposób sprawdzenia stopnia realizacji celów (forma ewaluacji)

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pomocna literatura przedmiotu

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................(UWAGI HOSPITUJĄCEGO)
Efektywność zajęć ( poziom umiejętności)


............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Poziom osiągnięcia założonych celów


............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Relacje interpersonalne w grupie


............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Atmosfera na zajęciach


............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Uwagi, osobiste refleksje, sugestie, wnioski


...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


podpis hospitującegoNie wiem czy dokładnie o to chodziło, ale tak mi się wydaje, to jest własnie arkusz hospitacyjny.