W probówkach z wodą, do których dodano różnych kwasów, wykryto jony:
A-katony wodoru i aniony siarczanowe (IV)
B-katony wodoru i aniony azotanowe(V)
C-katony wodoru i aniony chlorkowe
D-katony wodoru fosforanowe(V).

Uzupełnij rysunek, podając wzory odpowiednich kwasów dodanych do wody w poszczególnych probówkach. Napisz równania dysocjacji jonowej, opisujące powstanie wymienionych jonów.

................ ................. ............... ..................
A B C D

Równani dysocjacji jonowej kwasów:
A.
B.
C.
D.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T20:05:38+01:00
A H2SO3 -> 2H+ + SO3 2-
B HNO3 -> H+ + NO3-
C HCl -> H+ + Cl-
D H3PO4 -> 3H+ + PO4 3-
14 4 14