Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T19:53:08+01:00
Lopolit:charakterystyczna forma dla zjawisk plutonicznych, związana z intruzją magmy pomiędzy nadległe warstwy skalne, bez przedostania się jej na powierzchnię ziemi.
lakolit:jedna z charakterystycznych form zjawisk plutonicznych związanych z intruzją (wdzieraniem się magmy) w skorupę ziemską i nieprzedostaniem się jej na powierzchnię.
bolanza:
2009-12-17T19:53:49+01:00
1. http://portalwiedzy.onet.pl/4175,,,,lopolit,haslo.html
2. http://portalwiedzy.onet.pl/45621,,,,lakolit,haslo.html
3. http://pl.wikipedia.org/wiki/Batolit
2009-12-17T19:55:01+01:00
Lopolit - charakterystyczna forma dla zjawisk plutonicznych, związana z intruzją magmy pomiędzy nadległe warstwy skalne, bez przedostania się jej na powierzchnię ziemi.
Lopolit jest odwróconą formą lakolitu.

Lakolit - twór ze skał głębinowych w postaci grzybka lub soczewki powstały przez intruzję magmy i powodujący wybrzuszenie powierzchniowych warstw skalnych.

dzięki ^^