Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T20:04:56+01:00
UKŁAD NERWOWY CZŁOWIEKA

układ nerwowy: mózg rdzeń kręgowy, nerwy mózgowe i rdzeniowe; narządy zmysłów: oko, ucho, kubki smakowe, receptory węchu,

Jest to układ zbudowany z tkanki nerwowej, integrujący działalność organizmu, rejestrujący bodźce, przetwarzający zawartą w nich informację oraz sterujący czynnościami organizmu: ruchem mięśni oraz wydzielaniem hormonów.
Podstawowym elementem układu nerwowego jest komórka nerwowa-NEFRON. Zbudowany jest z 2 rodzajów wypustek: mniejszych czyli z dendrytów i wypustek większych- aksonów. Pokryte są one osłonką mielinową.
Połączenia między komórkami: SYNAPSY.
Narządy zmysłów: a) wzrok b) słuch c) dotyk d) smak e) węch

Wszystkie narządy zmysłów zawierają specjalne odbiorniki, które przekształcają sygnał ze środowiska zewnętrznego w impulsy nerwowe.

bodziec- receptory- układ nerwowy- reakcja organizmu
Bodziec dociera ze środowiska zewnętrznego do organizmu, a receptor (odbiornik bodźca) znajduje się w narządach zmysłu

Podział układu nerwowego:
-ośrodkowy: mózgowie, rdzeń kręgowy
obwodowy: nerwy czaszkowe, nerwy rdzeniowe
ODRUCHY NERWOWE
Odruch- automatyczna reakcja organizmu na bodziec
Łuk odruchowy- droga jaką przebywa impuls nerwowy od receptora do efektora
ŁUK ODRUCHOWY:
- receptor (odbiornik bodźca)
- neuron czuciowy
- ośrodek nerwowy (mózg lub rdzeń kręgowy)
- neuron ruchowy
- efektor (reakcja organizmu)
BUDOWA MÓZGU:
a) kora mózgowa- odbiera i analizuje informacje z narządów zmysłów
b) ciało migdałowate- steruje naszymi emocjami i gromadzi pamięć o nich
c) hipokamp- ważna ‘część’ służąca do zapamiętywania
d) móżdżek- utrzymanie równowagi, koordynacja ruchów
e) prążkowie- wykonywanie precyzyjnych ruchów
f) przysadka mózgowa- wydzielanie hormonów
g) podwzgórze- wydzielanie hormonów


UKŁAD POWŁOKOWY: skóra

Układ dokrewny, hormonalny układ, wewnątrzwydzielniczy układ, drugi poza układem nerwowym układ regulujący i koordynujący czynności rozmaitych części ciała. W obrębie układu dokrewnego można wyszczególnić wielokomórkowe gruczoły dokrewne: szyszynkę, podwzgórze, przysadkę mózgową, gruczoł tarczowy, gruczoły przytarczyczne, grasicę, gruczoły mleczne, trzustkę, nadnercza, gruczoły płciowe - gonady, oraz układy rozproszonych komórek gruczołowych tj. zespół komórek nerwowych wytwarzających neurohormony, komórki błony śluzowej żołądka oraz jelita cienkiego wytwarzające hormony tkankowe. Układ dokrewny i układ nerwowy ściśle współdziałają ze sobą i uzupełniają swoje czynności regulacyjne, przy czym reakcje układu nerwowego są szybkie, natomiast reakcje układu dokrewnego o wiele wolniejsze, dotyczące przeważnie procesów długotrwałych.
Układ dokrewny reguluje przede wszystkim zmiany przystosowawcze związane z metabolizmem, wzrostem i rozmnażaniem, jego wydzieliny spełniają zasadniczą rolę w utrzymywaniu stałego stężenia glukozy, sodu, potasu, wapnia i wody we krwi i płynach pozakomórkowych.


RYSUNEK 1 - Układ nerwowy
RYSUNEK 2 - Gruczoły dokrewne
5 5 5