Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T20:43:19+01:00
To wszystko co udało mi sie znaleźć na ten temat w moich notatkach... mam nadzieję że się przyda...

1) TYTUŁ : "Pan Tadeusz czyli Ostatni Zjazd na Litwie. Historia Szlachecka z roku 1811 - 1812" we dwunastu księgach wierszem.
Tadeusz to imię młodego Soplicy. Nosił Kościuszkowskie miano na pamiątkę powstania Kościuszkowskiego ponieważ w tym czasie sie urodził. Nie jest postacia pierwszoplanową, ale reprezentuje nowe pokolenie. Wyraz "ostatni" w podtytule oznacza, ze świat przedstawiony w poemacie odchodzi do przeszłości. Natomiast słowo "szlachecka" oznacza ukazanie historii z życia dawnej szlachty.

Najważniejsze wątki utworu:
-wątek miłosny,
-wątek sporu,
-wątek władzy,
-wątek polityczny,
-wątek materialny,
wątek tradycji narodu.

Społeczeństwo w "Panu Tadeuszu":
1. Magnateria - Stolnik Horeszko.
2. Arystokracja - Hrabia, Telimena, Zosia.
3. Średnia szlachta - Podkomorzy, Sędzia, Soplica, Tadeusz, Jacek Soplica.
4. Szlachta zaściankowa - Zaścianek Dobrzyńskich.
5. Rezydenci - Wojski, Asesor, Rejent.
6. Służba pochodzenia szlacheckiego - Gerwazy, Protazy.
7. Chłopi.

EPOPEJA - (epos) - jest to utwów o istotnym znaczeniu dla danego narodu.
Cechy eposu na podstawie "Pana Tadeusza":
- Synkretyzm rodzajowy i gatunkowy - obok cech epickich (opowiadanie,opisy, narrator) występują partie liryczne (np. inwokacja) oraz sceny dramatyczne (np. narada szlachty w domu Maćka, spowiedź Jacka Soplicy.)
- Ludowość.
-Plastyczne opisy przyrody.
- Występują porównania homeryckie, personifikacje, przenośnie, porównania, onomatopeje.
-Występują indywidualizacje wypowiedzi postaci (np. romantyczny sposób mówienia Hrabiego czy cięty język Asesora.)
- Utwór napisany jest 13-nasto zgłoskowcem.
- Utwór jest wielowątkowy ( wątek polityczny, obyczajowy, miłosny, rodzinny.)
- Epizodyczność tzn. liczne i drobiazgowe opisy zwalniające bieg akcji.
- Autor przedstawia wydarzenia w porządku hronologicznym.
- Występowanie komizmu sytuacyjnego, postaci i języka.
- Narrator wszechwiedzący.
- Obok bohatera zbiorowego czyli szlachty występuje bohater jednostkowy (np. Jacek Soplica).

2) Przyczyny napisania "Pana Tadeusza"
- Poeta tęsknił za ojczyzną.
- Poeta był rozczarowany kłótniami emigracji polskiej.
- Poeta wspominał lata dziecięce.
- Poeta chciał przywołać przeszłość napoleońską i pokazać w ten sposób jak naród polski powinien walczyć o wolność.
15 5 15
Wsrto rowniez dodac iz przymiotniik ostatni podkresla roswniez to iz szlachta miala ostanii czas w ktorym odgrywala ostatnia role
sorka za bledy , wazna ostatnia role*