1.Firma zapłaciła za 2 komputery i 20 kalkulatorów 2800$. Kalkulator jest 40 razy tańszy od komputera. Oblicz cenę kalkulatora i komputera.
2.W jednym worku było 60kg cukru,a w drugim 80 kg. Kiedy z drugiego worka wzięło 3 razy więcej cukru niż z pierwszego to po pierwszym worku zostało dwa razy więcej cukru niż w drugim.Ile cukru wzięło z każdego worka?
3. Pani Ela dostała na zakup książek 180zł . Kupiła 25 książek w tym część po 6zł a część po 8zł. Zostało jej 2zł reszty. Ile kupiła tańszych książek?
4.Adam wydał na prezenty 9,60zł.Zostało mu 68% oszczędności.Ile miała oszczędności?
5.Pewna klasa wyjeżdża na wycieczkę.Jeśli każdy z uczestników wpłacił po 125złotych do pokrycia kosztów wycieczki zabraknie 100zł jeśli zaś każdy wpłaci po 160 zł to zostanie 120zł. Ile osób wyjeżdża na wycieczkę?
6.Średnia ocen ze sprawdzianu z matematyki wyniosła 3,4.Cztery osoby otrzymały ocenę dopuszczającą trzy ocenę bardzo dobrą a pozostali uczniowie dostateczną lub dobrą.Sprawdzian pisało 30 uczniów. Ile osób otrzymało czwórkę a ilu trójkę?
7.0,6 oszczędności Piotra to tyle co jedna czwarta oszczędności Pawła. Ile pieniędzy ma każdy z chłopców, jeżeli razem mają 85złotych?
8.Wejście na górę trwało 45 minut dłużej niż zejście . Wchodziliśmy dwa razy dłużej niż schodziliśmy . Podaj czas wejścia i czas schodzenia.
9.Zestaw komputerowy kosztuje tyle ile kosztuje 1186 dyskietek. Ten sam zestaw i jedna dyskietka kosztują razem 3561zł Ile kosztuje komputer?
10.Dwaj chłopcy wypłynęli kajakiem z przystani w dół rzeki. Jak daleko mogą odpłynąć żeby wrócić po 3 godzinach jeżeli na wodzie stojącej płyną z prędkością 6km|h
a prędkość prądu rzeki wynosi 2km\h.

1

Odpowiedzi

2009-12-18T00:46:44+01:00
Odp.1
x- cena komp.
y - cena kal.

2x+20y=2800
x=40y

2x+20y=2800/*2
x-40y=0

4x+40y=5600
x-40y=0

5x=5600
x=1120

x=40y
1120=40y
y=28

2x+20y=2800
2*1120+20*28=2800
2240+560=2800
2800=2800