Odpowiedzi

2009-09-13T12:50:01+02:00
Np. fudacją pozarządową jest "Fundacja Polsat "

Fundacja Polsat, jedna z największych organizacji pozarządowych działających na terenie Polski, od dwunastu lat kieruje swoją pomoc do chorych dzieci i ich rodziców.

Choroba dziecka to dla wielu polskich rodzin dramat nie tylko w wymiarze emocjonalnym, ale i materialnym. Specjalistyczne leczenie, nowoczesne środki farmaceutyczne czy skomplikowane zabiegi operacyjne wiążą się z kosztami, które często przekraczają finansowe możliwości rodziców. Państwowa służba zdrowia z wielu powodów nie jest w stanie otoczyć właściwą opieką wszystkich potrzebujących. Fundacja Polsat ratuje zdrowie i życie dzieci, które bez jej pomocy nie mają szans na wyzdrowienie.

Fundacja stworzyła system szybkiej i skutecznej reakcji na prośby o pomoc. Informacje otrzymywane od rodziców są weryfikowane, a następnie ich podania są rozpatrywane według ustalonych kryteriów. Pieniądze przeznaczane są na zabiegi, operacje, terapie i rehabilitacje. Do dziś Fundacja objęła swoją pomocą 9658 małych pacjentów i wsparła finansowo 962 szpitali i ośrodków medycznych w całym kraju, które zostały wyremontowane lub wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny. W sumie na cele statutowe Fundacja przekazała dotąd 131 531 321,93 złotych. Fundusze na prowadzenie działalności pochodzą z ogólnopolskich kampanii, darowizn, dotacji wielu firm i osób prywatnych.

Do najbardziej rozpoznawalnych projektów Fundacji Polsat należą coroczne, ogólnopolskie kampanie organizowane wspólnie z firmą Procter&Gamble pod hasłem „Podaruj Dzieciom Słońce”, z których dochód przeznaczany jest na rozwiązanie konkretnych problemów polskich placówek pediatrycznych. Fundacja również objęła patronat nad programem „Prosto do Europy”, obejmującym badania przesiewowe oraz działania profilaktyczno-terapeutyczne, zmierzające do zahamowania procesu powstawania wad postawy u dzieci. W tym roku po raz czwarty Fundacja Polsat włączyła się w program „Podziel się Posiłkiem” organizowany wspólnie z firmą Danone i Federacją Polskich Banków Żywności. Razem z Fundacją Przyjaciółka w czerwcu 2007 roku Fundacja POLSAT rozpoczęła nowy ogólnopolski program społeczny „Rodzina – Dom Budowany Miłością”. Celem programu jest wspieranie rodzinnych form opieki zastępczej poprzez pomoc samorządom, które w sposób przemyślany i konsekwentny realizują plan tworzenia systemowych rozwiązań w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną.

W styczniu 2005 roku Fundacja Polsat zorganizowała zbiórkę pieniędzy na rzecz dzieci, które ucierpiały po przejściu fali tsunami w Azji. Fundacja przekazała Polskiej Akcji Humanitarnej ponad 1 milion 200 tysięcy złotych na pomoc dla dzieci ze Sri Lanki, jednego z regionów najmocniej dotkniętych kataklizmem.

W czerwcu 2005 roku po udanej akcji, zorganizowanej wspólnie z twórcami serialu „Samo Życie”, Fundacja Polsat zakupiła 12 implantów ślimakowych dla dzieci niesłyszących. Dzieci zostały już zoperowane w Międzynarodowym Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach pod Warszawą.

Fundacja była również patronem cyklicznego programu telewizyjnego pt. „Nasze Dzieci”, który w sposób przemyślany i konsekwentny, podejmował często bardzo trudne tematy, opowiadał o problemach dzieci i młodzieży. Formuła programu pozwalała na próbę ustalenia przyczyn i poszukiwanie rozwiązań opisanych problemów. Celem jego realizatorów było więc nie tylko pokazać, ale i pomóc. Pomoc kierowana była do dzieci - osób najbardziej bezbronnych i bezradnych wobec niewłaściwego postępowania swoich opiekunów czy absurdów polskiego systemu prawnego.

Od jesieni 2008 r. oglądać można dwa nowe programy pilotowane przez Fundację Polsat – „Na zdrowie” w kanale Polsat Cafe i „Wystarczy chcieć” w Polsacie News.

„Na zdrowie” to program propagujący zdrowy tryb życia i zdrowe odżywianie, nadawany w nowym kanale tematycznym dla kobiet Polsat Cafe. Prowadząca Grażyna Wolszczak w rozmowach z lekarzami, dietetykami i trenerami sportowymi dowiaduje się, jak należy prawidłowo się odżywiać, być aktywnym fizycznie, dbać o profilaktykę zdrowotną i harmonię własnego ciała. W programie pokażemy także jak rozpoznawać przewlekłe choroby u dzieci i jak je leczyć: gdzie i do kogo udać się po pomoc medyczną, psychologiczną, a jeśli jest taka potrzeba - także finansową. W specjalnym „kąciku” Stefania Korżawska dzieli się swoją wiedzą na temat domowych sposobów leczenia niektórych prostych schorzeń oraz walorów leczniczych ziół.

„Wystarczy chcieć” to program na żywo nadawany w każdą niedzielę w kanale Polsat News o godz. 9.40. Prowadząca Monika Zalewska wraz z zaproszonymi do studia gośćmi omawia w każdym odcinku inny ważny problem społeczny związany z leczeniem dzieci i systemem zdrowotnym w Polsce. Chociaż program „Wystarczy chcieć” powstaje pod patronatem Fundacji Polsat, będzie odwoływał się także do działań innych fundacji i organizacji pozarządowych. Celem nadrzędnym tego programu telewizyjnego jest walka o dobro i zdrowie dzieci, edukacja społeczeństwa w tym zakresie i walka z patologiami dotykającymi służbę zdrowia.
2009-09-13T12:54:35+02:00
Bank zywności...... - zajmuje suię pozyskiwaniem żywności od producentó, hurtowników, darczyńców, ludzi dobrej woli. oraz przekazują ją do osrodków pomocy społecznej, na stołówki do szkół , świetlice itp. które mają za zadanie rozdysponować daną zywność między ubogie osoby. Również bierze udział w organizowanych zbiórkach , np. z polsatem Podziel się posiłkiem... dla dzieci z rodzin ubogich...
2009-09-13T13:22:30+02:00
Fundacja „Dzieci Niczyje"
Fundacja Dzieci Niczyje istnieje od 1991 roku, jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom. W placówkach prowadzonych przez Fundację udzielamy pomocy psychologicznej, medycznej i prawnej ofiarom krzywdzenia i ich opiekunom. Działamy na rzecz poprawy sytuacji dzieci uczestniczących w procedurach prawnych w charakterze świadków.