Przetłumaczcie to na polski

Dear Rebecca

My Mum and Dad I are in Edinburgh.
Edinburgh is a big town.The centre i old.
There are lots of shops.Today is Sunday and it is quiet.We are in a small hotel.

How are you?We`re fine.

Love from

Jenny


1.Jenny is in Edinburgh.
2.Edinburgh is noisy on Sunday.
3.Edinburgh is a small town.
4.The centre of Edinburgh is old.
5.Jenny is in a small hotel.


plis przetłumaczcie

3

Odpowiedzi

2009-12-17T20:09:37+01:00
Complete with the correct form of the verbs
przyklad:
if you ... me your secret, I .. anybody (tell not tell)
1.If we ... walking , the bus .... (start ,come)
2.He ... angry if you .... him (be ,not tell )
3.If I ... it down. I.... it. (not write , not remember)
4..... you ... me if you .... any news? (call, get)
5.If you .... her nicely,she ... you (ask,help)
6.you .... if you...
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T20:14:07+01:00
Hej Rebecca

Moja Mama i Tata są w Edynburgu.
Edynburg jest dużym miastem.I centrum miasta jest stare.
Jest tam dużo sklepów.Dzisiaj jest niedziela i to jest spokojne.Jesteśmy w małym hotelu
.

Jak masz się? My wspaniale.
Pozdrawiam

Jenny

1. Jenny jest w Edynburgu.
2. Edynburg jest hałaśliwy w niedzielę.
3. Edynburg jest małym miastem.
4. centrum Edynburga jest stare.
5. Jenny jest w małym hotelu.
2009-12-17T22:36:00+01:00
Droga Rebecca

Moja mama i tata są w Edingurghu. Edingurgh jest to duże miasto. Centrum jest stare. Jest dużo sklepów Dzisiaj, jest niedziela i jest ciche. My jesteśmy w małym hotelu.

Jak się masz? My dobrze.


1.Jenny jest w Edingurghu
2.Edingurgh jest głośny w niedziele
3.Edingurgh jest małym miastem.
4.Centrum Edingurghu jest stare
5.Jenny jest w małym hotelu.