Odpowiedzi

2009-12-17T20:14:35+01:00
Gęstość (masa właściwa) – jest to stosunek masy pewnej porcji substancji do zajmowanej przez nią objętości.
2009-12-17T20:15:34+01:00
Gęstość obliczamy dzieląc masę ciała przez jego objętość, tj.

d=m/V , gdzie d- gęstość, m - masa, V- objętość

Masę natomiast możemy wyprowadzić z powyższego wzoru, czyli:

m=d*V, opis wyżej

2009-12-17T20:16:41+01:00
Gęstość– jest to stosunek masy pewnej porcji substancji do zajmowanej przez nią objętości.Jednostką gęstości w układzie SI jest kilogram na metr sześcienny – kg/m³. Inne jednostki to m.in. kilogram na litr – kg/l, oraz gram na centymetr sześcienny – g/cm³ .Gęstość ciał stałych i ciekłych można wyznaczyć przez ważenie próbek o znanej objętości.
Masa – w fizyce jedna z najważniejszych wielkości fizycznych określająca bezwładność (masa bezwładna) i oddziaływania grawitacyjne (masa grawitacyjna) obiektów fizycznych. Potocznie rozumiana jako ilość materii i energii zgromadzonej w obiekcie fizycznym. Jest wielkością skalarną, najczęściej oznaczaną przez m.