Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2011-08-25T09:57:44+02:00

Gregor Johann Mendel 1822-1884 r

To czeski zakonnik mieszkajacy w Brnie.Z wykształcenia był przyrodnikiem.Oprócz codziennych zajęć klasztornych zajmował się hodowlą roślin.Swoją uwagę skoncentrował na grochu,którego odmiany krzyżował  między soba.W wyniku wieloletnich obserwacji opublikował prace ,która zapoczątkowała rozwój nowej dziedziny biologii zwanej genetyką czyli nauki o dziedziczności i zmienności.W swej pracy opisał wyniki badań oraz przedstawił tezy.Zauważył on,że w wyniku skrzyżowania grochu o kwiatach czerwonych z grochem o kwiatach białych wszystkie rosliny pierwszego pokolenia miały kwiaty czerwone.Gdy skrzyzował między sobą te osobniki to w drugim pokoleniu nastapiło rozszczepienie cech ubarwienia:część 3/4 kwiatów była czerwona,a 1/4 była biała.Na tej podstawie Mendel załozył istnienie jakiś czynników dziedzicznych,które warunkują taki układ ilościowy.Tym czynnikiem jak się póżniej okazało były geny czyli substancje dziedziczne które warunkowały ukształtowanie określonej cechy.Z kolei ten sam gen może występować u jednego osobnika w różnych formach zwanych allelami.

I prawo Mendla (prawo czystości gamet) mówi o tym,że w gametach znajduje się po jednym z pary allei określajacych cechę np.barwę kwiatów.

Pierwsze prawo Mendla odnosi się do dziedziczenia jednej cechy,natomiast jego drugie prawo dotyczy dziedziczenia 2 niezależnych cech.

Drugie prawo Mendla (prawo niezależności dziedziczenia dwóch cech)mówi,że geny niealleiczne dziedziczą się niezależnie od siebie i mogą tworzyć dowolne kombinacje czyli nastepuje niezależna segregacja dwóch cech.Jego prace nie Znalazły uznania u jemu współczesnych,a jego spostrzeżenia i przemyślania sformuowali w oba prawa dopiero inni.niewątpliwą zasługą Mendla stało się ustalenie natury czynników dziedziczeniajako wyodrębnionych ,,cząstek,,i rządzących nimi praw. 

6 3 6
2011-08-25T10:29:38+02:00

Żyjacy w połowie XIX wieku Gregor Mendel (Grzegorz Mendel), zakonnik z Brna - pierwszy przeprowadził doświadczenia, które pozwoliły mu opisac prawa rządzące zjawiskiem dziedziczenia cech (1886). Mendel przez kilka lat krzyzował ze sobą starannie wybrane rośliny oraz porównywał cechy pokoleń rodzicielskiego i potomnych. Obiektem jego badań były między innymi groch jadalny - pospolita roślina o wyrazistych cechach wyglądu: barwie kwiatów (czerwonej lub białej) i różnej wysokości pędu (rośliny wysokie lub niskie). Mendel wykonał dwie krzyżówki odmian grochu jadalnego o kwiatach cvzerwonych i białych. Okazało się, że niezależnie od tego, czy pyłek był z kwiatów czerwonych na słupki białych, czy z kwiatów białych na słupki czerwonych - ostateczny wynik był taki sam. Podobne wyniki Mendel otrzymywał, krzyżując na przykąłd rośliny wysokie z niskimi. Mendel wykazał że potomstwo otrzymuje zawiązki cech od obojga rodziców (,,po równo'' od ,,ojca'' i ,,matki'').

W pierwszym pokoleniu potomnym wszystkie rośliny były jednolite - posiadały czerwone kwiaty. Natomiast w wyniku krzyżowania roślin z pierwszego pokolenia potomnego powstało potomstwo (drugie pokolenie potomne) zróżnicowane, o kwiatach czerwonych albo białych. Okazało się również, że średnio na każde cztery roślliny drugiego pokolenia potomnego trzy miały kwiaty czerwone, a tylko jedna białe. Opisane wyniki Mendel wytłumaczył nastepująco :

1) Osobniki pokolenia rodzicielskiego posiadają po dwa zawiązki cechy: A - decydujący o wykształceniu czerwonej barwy kwiatów albo a - barwy białej 

Barwa kwiatu zależy od tego, jakie zawiązki cechy występują w komórkach rośliny.

2)Do każdej komórki rozrodczej (gamety) wchodzi tylko jeden zawiązek z danej pary. Dzięki temu (po zapłodnieniu) kolejne pokolenia potomne zawsze będą posiadały po dwa zawiązki danej cechy.

3) Lączenie się gamet (zapłodnienie) jest sprawa przypadku. W tej kzryzówce istnieje tylkom jedna możliwośc - Aa. Roślina z zawiązkami Aa będzie miała kwiaty czerwone, poniewa ż zawiązek A jest dominujący, natomiast a- recesywny (ustępujący). 

 4) Rośliny o czerwonych kwiatach z pierwszego pokolenia potomnego do swoich gamet moga przekazywac zawiązek A albo a

5) Losowe łączenie się gamet daje następujące możliwości: AA, Aa, Aa - wówczas rośliny  będa miały kwiaty czerwone albo aa - kwiaty białe. Policzenie roślin na poletku doświadczalnym wykazało, że 3/4 z nich miało kwiaty czerwone, a tylko 1/4 białe.(do tego prześle krzyżówkę)

W ten sposób Mendel jednoznacznie wykazał, że zawiązki danej cechy są dziedziczone według prostych, powtarzalnych reguł. Pomimo, że Mendel nie wyjaśnił całej złożoności mechanizmów dziedziczenia, na przykłąd budowy i lokalizacji zawiązków cech, często nazywany jest ojcem genetyki.

I prawo Mendla, mówi, ze pierwsze pokolenie mieszkańców jest zawsze fenotypowo i genotypowe jednolite. Nosi ono również nazwę prawa czystości genetycznej gamet, gdyż do gamety przechodzi po jednym allelu z każdej pary alleli.

II prawo Mendla- dotyczy dziedziczenia więcej niż jednej cechy; prawo niezaleznego dziedziczenia sie cech, które mówi, że dwie cechy moga (nie muszą) dziedziczyc się niezaleznie od siebie. 

 

6 4 6