Odpowiedzi

2009-12-17T20:18:00+01:00
23 wrezesnia 39r. dotyczył przyjaźni niemiecko-rosyjskiej. paktu o nieagresji między Rzesza a ZSRS. tsajny aneks dotyczył podziału terytoriów Europy omiędzy ZsRS a III Rzeszę.
2009-12-17T20:18:48+01:00
Umowa międzynarodowa - formalnie pakt o nieagresji pomiędzy III Rzeszą Niemiecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich z 23 sierpnia 1939 r., faktycznie zaś - zgodnie z tajnym protokołem dodatkowym stanowiącym załącznik do oficjalnego dokumentu umowy i faktyczną treść paktu - rozbiór terytoriów lub rozporządzenie niepodległością suwerennych państw: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii przez ZSRR i III Rzeszę.
1 5 1
2009-12-17T20:18:59+01:00
Ścisłej współpracy gospodaczej i wojskowe pomiedzy ZSRR i NIemcami, dołączona tam była także klauzula w ktorej niemcy i rosjanie podzielili europe na strefy wpływów