Odpowiedzi

2009-04-01T16:24:44+02:00
X^2-3x - x +3>0
x(x-3) - (x-3)>0
(x-3)(x-1)>0
szukamy miejsc zerowych funkcji (x=3,x=1)
Rysujemy wykres zaznaczając znalezione miejsca zerowe, rysujemy wężyk przechodzący przez te punkty zaczynając od prawej strony osi x (nad osią, gdyż wsp. przy najwyższej potędze jest dodatni (tu wynosi 1)-przechodzi poniżej oś x przez punkt 3, następnie wykres biegnie przez punkt x=1 powyżej osi y
widzimy, że x>0 dla x∈(-∞, 1)U(3,∞)