Odpowiedzi

2009-09-13T13:32:42+02:00
W 1815 r. wyjeżdża do Wilna, gdzie wstępuje na tamtejszy uniwersytet, który wówczas stanowił ważny ośrodek kultury oświeceniowej na Litwie. Studiuje na Wydziale Nauk Fizycznych i Matematycznych. Uczęszcza na wykłady na Wydziałach: Nauk Moralnych i Politycznych oraz Literatury.Stara się o przyjęcie do działającego przy uniwersytecie Seminarium Nauczycielskiego.

Pięcioletni pobyt w Rosji Najpierw przebywał krótko w Petersburgu, potem w Odessie Okres od grudnia 1825 do kwietnia 1828 spędził w Moskwie, zatrudniony formalnie w kancelarii generała - gubernatora. W Moskwie i Petersburgu wszedł w środowisko elity intelektualnej i towarzyskiej.

ożenił się z Celiną Szymanowską w 1834.nie miał stałych dochodów, założenie rodziny pogłębiło i tak trudną sytuację materialną.w roku 1835 - 1850 urodziło się 6 dzieci.