Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T20:29:23+01:00
Musi byc spelniona zasada zachowania pedu
poczatkowy ped byl rowny 0 i musi byc rowny pedowi pocisku minus pedowi dziala
p0 = p1-p2
p1 - ped pocisku
p2 - ped dziala
p = mV

V1 = 800m/s
m1 = 50kg
m2 = 2t = 2000kg
p0 = 0

0 = p1-p2
p1=p2
m1V1 = m2V2
V2 = m1V1 / m2

V2 = 50 * 800 / 2000 = 20m/s
2009-12-17T20:29:22+01:00
M₁-masa kuli=50kg
m₂-masa działa=2000kg
v₁-prędkość kuli=800m/s
v₂-prędkość odrzutu działa=?

m₁v₁=m₂v₂
50*800=2000*v₂
40000=2000*v₂
v₂=20m/s