Oblicz, co ma większy pęd i większą energię kinetyczną: czołg T72 o masie 41t poruszający się z szybkością 36km/h, czy pocisk o masie 250kg wystrzelony z działa HARP z szybkością 2,3km/s ???

Błagam o pomoc...
Z góry ogromne dzięki ;*

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T20:40:35+01:00
Wzór na pęd to p = m* v (masa * prędkość)
czołg ma masę 72 tony i musimy to zamienić na kg wiec 72 T = 72000 kg
jego prędskosc wynosi V =36km/h musimy to zamienic na potrzeby
wzoru na m/s czyli V = 36km/h = 10 m/s

I. dla czołgu
m= 72000 kg
v= 10 m/s
p = 72000kg * 10 m/s = 720 000 kg • m/s
Jednostką pędu w układzie SI jest: kilogram razy metr na sekundę

II. dla pocisku
m= 250 kg
v= 2,3km/s = 2300 m/s (zamieniamy km/s na m/s)
czyli p = 250 kg * 2300 m/s = 575 000 kg • m/s

Odp. Większy pęd ma czołg gdzie p = 720 000 kg • m/s

Teraz Energia kinetyczna, Ek
wzor to Ek = 1/2 mv^2 jednostki [kg .m2/s2 = J]
jedna druga razy masa razy prędkośc do kwadratu

I. dla czołgu
Ek = 1/2 * 72 000 kg * (10 m/s)^2 = 3 600 000 kg .m2/s2 =
= 3 600 000 J = 3600kJ

II. dla pocisku
Ek = 1/2 * 250 kg * (2300 m/s)^2 = 661 250 000 kg .m2/s2 =
= 661 250 000 J = 661250 kJ

Odp. Większą energię kinetyczną ma pocisk Ek = 661250 kJ
2009-12-17T20:41:53+01:00
M1 = 41 t = 41 000 kg
v1 = 36 km/h = 36 000 m/3 600 s = 10 m/s
m2 = 250 kg
v2 = 2,3 km/s = 2 300 m/s
p1 - pęd czołgu T 72
p1 = m1*v1 = 41 000 kg * 10 m/s = 410 000 kg m/s
Ek1 = m1(v1)²/2 = 41 000 kg *(10 m/s)²/2 = 4 100 000 kg m²/s²/2 =
= 2 050 000 kg m²/ s²
p2 - pęd pocisku
p2 = m2*v2 = 250 kg * 2 300 m/s = 575 000 kg m / s
Ek2 = m2*(v2)/2 =250 kg*(2 300 m/s)²/2 =250*5290 000/2 kg m²/s² =
= 1 322 500 000/2kg m²/s² = 6 612 500 000 kg m²/s²
Odp. Pocisk ma większy pęd oraz większą energię kinetyczną.