Odpowiedzi

2009-09-13T13:34:57+02:00
A=( - 5 ⅜ - 11,625 ) : ( -2 ) =(-5,375-11,625):(-2)=(-17):(-2)=8,5
liczba przeciwna=(-8,5)
1 5 1
2009-09-13T13:36:27+02:00
A = ( - 5,375 - 11,625) : (-2) = (-17) : (-2) = 8,5
liczba przeciwna do a : -8,5
2009-09-13T13:38:00+02:00
A= ( - 5 ³/₈ - 11 ⁶²⁵/₁₀₀₀) : (-2)
a= ( - ⁴³/₈ - 11 ²⁵/₄₀) : (-2)
a= ( - ⁴³/₈ - 11 ⁵/₈) :(-2)
a= (- ⁴³/₈ - ⁹³/₈) : (-2)
a= - ¹³⁶/₈ × (-½) = ⁶⁸/₈

liczba przeciwna do a = - ⁶⁸/₈