Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T20:55:25+01:00
Zad.1.
a) α=180°-65°=115°
β=180°-80°=100°
b) α=180°-130°=50°
β=50°
c) α=50°
β=360°-(50°+50°):2=(360°-100°):2=260°:2=130°

Zad.2.
a) ∢A=70°
∢B=110°
∢C=70°
∢D=110°
b) ∢E=99°
∢F=114°
∢G=99°
∢H=114°
c) ∢I=50°
∢=50°
∢=130°
∢=130°
Zad.3.
a) P₁=a×h:2
P₁=7x3:2=10½
P₂=2x3=6
P₃=5x1=5
P₄=2x1=2
Pc=10½ + 6 + 5 + 2 = 23½
b) P₁=a²√3:4
P₁=2²√3:4 = √3
P²=(5+1)x2:2=6x2:2=12:2=6
P₃=(7+1)x2:2=8x2:2=8
P₄=1x1=1
Pc=√3+6+8+1=√3+15
c) P₁=3x3:2=4,5
P²=(1+2)x3:2=4,5
P₃=1x4=4
P₄=4,5
P₅=4,5
Pc=4,5+4,5+4+4,5+4,5=22
d) P₁=2x4:2=4
P²=1x3=3
P₃=4
Pc=4+3+3=11
e) P₁=3x2=6
P²=(3+4)x3:2=10,5
P₃=1x3=3
P₄=1x2=2
P₅=0,5
Pc=6+10,5+3+2+0,5=22

Mam nadzieję,że pomogłam,;)