Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-13T13:53:04+02:00
Q - Energia oddana
cwł - Ciepło właściwe
t1 = 313 K
t2 = 293K
m - masa
Q = m*cwł*(t1-t2) = 2[kg] * 4200[J/kg*K] * 20[K]
= 168[kJ]
Woda oddała 168 kilo dżuli energii.
3 3 3