Odpowiedzi

2009-12-18T13:44:46+01:00
Wyspiański przedstawia problemy narodowe i społeczne naszego kraju. Weselu jest ukazany problem odzyskania niepodległości przez Polskę. Pokazuje on iż sojusz chłopsko-inteligencki (szlachecki) jest zwykłym złudzeniem, a warstwy te nie umieją ze sobą współpracować. Krytykuje chłopomanię. W dramacie jest również ukazanie wpływów stereotypów myślowych ma świadomość ludzi i całych grup społecznych. Stereotypy te rzutują na stosunki miedzy-ludzkie i rzeczywistość. Ogólnie Wyspiański w dramacie ocenia szanse narodu na odzyskanie niepodległości. Jego ocena jest pesymistyczna, uważa on bowiem, ze naród nie jest jeszcze dojrzały na wywalczenie wolności, choć są jakieś szanse na przyszłość, jeśli wykorzeni się wady i zaniecha popełniania błędów.
3 5 3