Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T20:51:13+01:00
Wszyscy przeerzywamy swoje życie tak , jakbyśmy dądżyli do jakiegoś celu.
zwiedzamy różne miejsca, odwiedzamy przyjaciół, zdajemy matury, znajdujemy pracę i staramy się do czegoś dojść, coś osiągnać. właśnie te wędrówkę przez życie bardzo często porównujemy do pielgrzymki.
2 4 2
2009-12-17T20:51:05+01:00
Wielu ludzi jest pątnikami. Chodzą oni lub jeżdżą do sanktuariów, kościołów i innych miejsc kultu. Lecz każdy człowiek na jakiś sposób pielgrzymuje i ma swój cel, do którego zdąża. Różne dzieła o wędrówce potwierdzają tę tezę.

Pierwszym utworem, o którym warto wspomnieć jest wiersz Cypriana Kamila Norwida pod tytułem "Pielgrzym". Wielki poeta pisze w nim o podążaniu do Boga. Podmiot liryczny jest człowiekiem, dla którego bardziej liczy się duchowość, a nie materializm. Mówi, że życie to wędrówka do prawdziwej ojczyzny człowieka, czyli nieba.

Nie można zapomnieć o innych utworach z motywem wędrówki. "Don Kichot" Cervantesa, legendy arturiańskie i "Odyseja" Homera opowiadają o zmierzaniu do różnych celów. Don Kichot szuka przygód. Podróżując, spełnia swoje marzenia. Pokonuje wrogów, żeby zasłużyć na swoją ukochaną. Także w legendach arturiańskich pokazane jest, że wędrówka to czas ciągłej próby i przemiany. Bohatera "Odysei" również poddawano testom. Jego podróż była bardzo trudna i niebezpieczna.

Warto dodać przykład z Biblii. Izraelici podróżowali do Ziemi Obiecanej. Był to dla nich czas próby, oczyszczenia. Niewątpliwie oni także byli pielgrzymami. Nieraz schodzili na złą drogę i gubili się, lecz mieli dobrego przewodnika, który sprowadzał ich na ścieżkę. Czasem potrzebny jest taki pasterz pomagający w osiągnięciu wymarzonego celu.

Zdążanie do wieczności jest trudne. To droga z przeszkodami. Lecz spełnianie naszych snów także nie jest rzeczą banalną. Ważna jest wytrwałość i chęć dojścia do mety. Z tymi cechami o wiele łatwiejsze będzie pokonywanie trudności.

Każdy człowiek jest pielgrzymem. Zawsze ma swój cel życiowy i pragnie go osiągnąć. Dąży do jak najlepszego wykonania zadania. Pragnie, aby jego wędrówka po ziemi nie była bezsensowna. Wszyscy mają cechy pątnika, który realizuje własne postanowienia


1 3 1