Odpowiedzi

Skutki starzenia się społeczeństwa:
- problem z emeryturami - coraz więcej do wypłacania, coraz mniej wpłacających
- zmiejsza się urbanizacja i populacja, starsi ludzie umierają a młodych jest coraz mniej
- zmniejsza się bezrobocie; więcej ludzi przechodzi na emeryturę niż jest chętnych do podjęcia pracy
97 4 97
- słabsze możliwości rozwoju gospodarczego
- zmniejszenie konsumpcji
- problemy ze znalezieniem pracowników
- większe wydatki państwa na emerytury, tenty itd.
29 4 29